شرکت لاکهید مارتین آمریکا که یکی از بزرگترین شرکت های صنایع هوایی در جهان به شمار می رود، چندی پیش  از طراحی بزرگترین بالون خبر داده بود که از آن برای جابجایی محمول های تجاری و اشخاص استفاده خواهد شد و ظرفیت ۱۹ نفر را داراست. حادثه سقوط بزرگ ترین بالون دنیا به تازگی رخ داده است.   شبکه خبری اسکای نیوز عربی از سقوط مدرنترین و بزرگترین بالون جهان در هنگام یک پرواز آزمایشی در انگلستان خبر داد.   شرکت لاکهید مارتین آمریکا که یکی از بزرگترین شرکت های صنایع هوایی در جهان به شمار می رود، چندی پیش  از طراحی بزرگترین بالون خبر داده بود که از آن برای جابجایی محمول های تجاری و اشخاص استفاده خواهد شد و ظرفیت ۱۹ نفر را داراست.   این حادثه هیچ تلفات جانی در پی نداشت. بالون بزرگ بالون مدرن سقوط بالون بزرگ بالن  

بزرگ ترین بالون دنیا در انگلیس سقوط کرد   عکس

حادثه سقوط بزرگ ترین بالون دنیا به تازگی رخ داده است.

 

شبکه خبری اسکای نیوز عربی از سقوط مدرنترین و بزرگترین بالون جهان در هنگام یک پرواز آزمایشی در انگلستان خبر داد.

 

شرکت لاکهید مارتین آمریکا که یکی از بزرگترین شرکت های صنایع هوایی در جهان به شمار می رود، چندی پیش  از طراحی بزرگترین بالون خبر داده بود که از آن برای جابجایی محمول های تجاری و اشخاص استفاده خواهد شد و ظرفیت ۱۹ نفر را داراست.

 

این حادثه هیچ تلفات جانی در پی نداشت.

بزرگ ترین بالون دنیا در انگلیس سقوط کرد   عکس

بالون بزرگ

بزرگ ترین بالون دنیا در انگلیس سقوط کرد   عکس

بالون مدرن

بزرگ ترین بالون دنیا در انگلیس سقوط کرد   عکس

سقوط بالون بزرگ

بزرگ ترین بالون دنیا در انگلیس سقوط کرد   عکس

بالن

 

منبع مطلب :

http://www.taknaz.ir/